Trong Top 10 doanh nghiệp thương hiệu hàng đầu Việt Nam, giá trị tổng vẫn không ngừng gia tăng dù trong bối cảnh dịch bệnh

Giá trị Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng của Brand Finance cũng cho thấy, mặc dù nền kinh tế trong nửa cuối năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc ở nhiều tỉnh, thành phía nam gần như ngưng trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng ròng vì giãn cách, thế nhưng giá trị thương hiệu vẫn tương đối ổn định. Năm 2021, mức gia tăng giá trị hơn 3,9% so với năm 2020, dù không quá nhiều nhưng cũng là tín hiệu tích cực.